Welcome to
IT Business Solution


ห้างหุ้นส่วน IT Business Solution เป็นห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้งสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีลูกค้าทั่วทั้งภาคเหนือตอนบน
ห้างหุ้นส่วนเราได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้เป็นที่ใว้วางใจต่อลูกค้า ที่ต้องการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพ

ดูสินค้าเพิ่มเติม

ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในงานระบบต่างๆ

Software Solutionโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูปโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วย ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence และ Performance Dash Board

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

คุณสมบัติอื่น

โปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร

โปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

เป็นสุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยงในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงาน ประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันกา

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้
 • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
 • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
 • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร
 • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
 • มีลูกค้ามากกว่า 15,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
 • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด แม่นยำ 100%

 • โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป  โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป

  เหมาะกับธุรกิจขายปลีก-ขายส่งทุกประเภท ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านด้วยระบบ POS สมัยใหม่ รองรับระบบ Touch Screen และ E-Journal พร้อมด้วยสารพัดแคมเปญช่วยงานการตลาดและสามารถเชื่อมไปตัดสต๊อค ทำบัญชีได้ทันที นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำหรับร้านอาหาร ใช้งานง่าย ทันสมัย

  จุดเด่นของ Business Plus POS Online

  เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN มีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องที่สำนักงาน และเครื่อง POS การขายยังคงสามารถขายต่อไปได้ โดยไม่มีการหยุดชะงัก เพียงแต่การ Online เพื่อทราบยอดสินค้าคงคลังหยุดชะงักเท่านั้น เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN เริ่มใช้งานได้อีกครั้ง โปรแกรมจะช่วยจัดการระบบที่เกิดขึ้น ในช่วงที่มีการหยุด Online ไปให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินค้างคงคลังที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องได้ทันที

  Business Plus POS

  ช่วยได้ตั้งแต่สามารถเปลี่ยนราคาขายอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดป้ายราคาขายใหม่,ลดราคา หรือให้ของแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจำนวนมากโดยอัตโนมัติตามขั้นของจำนวนที่เพิ่มขึ้น จัดรายการหรือโปรโมชั่นแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยบริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจและสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้า Business Plus POS มีให้เลือกตั้งแต่ ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่ ตามงบประมาณ และคุณสมบัติของการใช้งาน สามารถรองรับกับเครื่องบันทึกเงินสด POS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  Business Plus POS Online

  เหมาะสำหรับกิจการที่ใช้ Business Plus POS และต้องการทราบยอดสินค้าคงคลัง ได้ตลอดเวลา

  ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้
 • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
 • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
 • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร
 • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
 • มีลูกค้ามากกว่า 15,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
 • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด แม่นยำ 100%

 • โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ  โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ

  Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile เครื่องมือช่วยงานขายและการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าให้มีขั้นตอนการคาดหวังสำหรับธุรกิจหรือศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการขายรูปแบบเดิมๆ ทั้งแบบรถเร่ โดยพนักงานต้องพกเอกสาร Call Card ของลูกค้าทั้งหมดตรวจสอบเงินนำส่งสำนักงานหรือระบบการขาย แบบ Pre Sales โดยฝ่ายขายต้องคอยโทรถามสำนักงานใหญ่ จดยอดสั่งซื้อและแฟกซ์ส่งให้สำนักงานใหญ่รวมถึงต้องรอให้ สำนักงานใหญ่ตรวจสอบ และบันทึกลงคอมพิวเตอร์ ทำให้บริษัทต้องสูญเสียเวลาการทำงานในขั้นตอนเหล่านี้ โดยเปล่าประโยชน์

  Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile

  ถูกออกแบบโดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ เพื่อช่วยงานทั้งหมดด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยรถ และรถเร่พนักงานขายสามารถทราบข้อมูล และบันทึกการขายออกบิลขาย ต่อหน้าลูกค้าระหว่างการเจรจาและพิมพ์ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องพิมพ์แบบพกพาได้ทันทีเมื่อได้รับการชำระ และรับ-ส่งข้อมูล กับสำนักงานผ่าน Internet Mobile เช่น GPRS, 3G เป็นต้น


  ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตพัฒนาไม่หยุดยั้งทุกวงการทุกวินาทีมีการแข่งขันอย่างดุเดือด ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและความรวดเร็วการขายคือปัจจัยสำคัญไปสู่ความสำเร็จ Business Plus VAN SALES ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้ออกแบบโปรแกรม Business Plus VAN SALES สำหรับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ฝ่ายขายได้รับข้อมูลที่ทันสมัยบันทึกข้อมูลขายได้ทุกที่ทุกเวลาโดยหากเปรียบเทียบระหว่างฝ่ายขายเดิมที่ต้องคอยโทรถามสำนักงานใหญ่ จดยอดสั่งซื้อของลูกค้าแฟกซ์ใบสั่งซื้อเข้าสำนักงานใหญ่ รอพนักงานในสำนักงานใหญ่ตรวจสอบและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ และออกบิลและเริ่มส่งของ เปรียบเทียบกับพนักงานขายใหม่ซึ่งสามารถทราบข้อมูลและบันทึกยอดขาย ออกบิลขายทันทีต่อหน้าลูกค้าระหว่างเจรจาแล้ว ประสิทธิผลต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ ได้มีการวิจัยจากต่างประเทศพบว่าบริษัทที่หันมาใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกขายผ่านมือถือ

  คุณสมบัติเด่น
 • แผนการเดินทาง (Route plan) และตารางการเดินทาง
 • รายการสินค้า, ราคา และ จำนวนสินค้าขึ้นหน่วยรถ
 • การขายสินค้าและการชำระ


 • โปรแกรมฝากขาย


  โปรแกรมแฟรนไชล์


  โปรแกรม Easy Acc (Accounting,Payroll)


  โปรแกรมบริหารร้านอาหาร


  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

  Hardware
  เซิร์ฟเวอร์


  จอทัชสกรีน คีออส


  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด


  เครื่องสำรองไฟ


  อุปกรณ์ NetWork


  ระบบสำรองข้อมูล

  กระดาษและสติ๊กเกอร์

  Paper&Sticker  กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง


  กระดาษสลิป


  สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด


  หมึกพิมพ์บาร์โค้ด


  IT Business Solution


  ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด (IT Business Solution Ltd., Part)

  ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่าย ซอฟท์แวร์ระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และรับติดตั้งสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อีกด้วย
  เราเชื่อว่าสินค้าที่ดี ต้องมาพร้อมกับการบริการที่ดี ความซื่อสัตย์ และการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้บริการแก่ลูกค้าชั้นเลิศหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า โรงงานผลิตสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และร้านค้า

  นโยบายคุณภาพ


  "มุ่งมั่นให้บริการลูกค้า เป็นผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้"  ลูกค้า Business Plus (ภาคเหนือ)

  บริษัทที่ให้ความไว้วางใจโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus


  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  ติดต่อ

  ที่อยู่: ห้างหุ้นส่วน ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด เลขที่ 555/104-105 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 (โครงการ ฟิฟธ์ เอเวนิว มีโชค)

  เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง เสาร์ (เวลา 8.30 - 17.30 น.)

  0-5326-6747 , 089-852-6558
  LINE

  ช่องทางการโอนเงิน

  ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี
  ธนาคารกรุงไทย ช้างคลาน หจก.ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น ออมทรัพย์ 533-0-05845-7
  ธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หจก.ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น ออมทรัพย์ 731-223409-6
  ธนาคารกรุงเทพ ศรีนครพิงค์ หจก.ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น ออมทรัพย์ 252-4-53303-7
  ธนาคารธนชาติ เชียงใหม่ หจก.ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น ออมทรัพย์ 300-2-27321-7
  ธนาคารทหารไทย สันป่าข่อย หจก.ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น ออมทรัพย์ 497-2-12073-9
  ธนาคารกสิกรไทย ถนนเจริญเมือง หจก.ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น กระแสรายวัน 245-1-05263-5

  Map IT Business Solution


  Program Download


  โปรแกรมติดต่อ Download
  1 Anydesk
  2 TeamViewer
  3 Win Update Stop

  Program Bplus


  โปรแกรมBplus Download
  1 BplusProgram

  Documents


  เอกสาร Download
  1 โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

  2 โปรแกรมเงินเดือน

  3 โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป

  4 โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ

  5 คู่มือ GT11 Software